VAKENS SKROCKAR

Otursdagen, fredag den 13:e

Enligt många är fredag den 13:e en otursdag. Skrock eller sanning?
och tar redan på fakta bakom detta hos Tora Wall, folklorist på Nordiska museet som förklarar varför vi säger att fredag den 13:e är en otursdag. 

Fråga