Sommarjobbare producerar VR-filmer för äldreboende

5:38 min

Med hjälp av VR-filmer kan du t.ex. ta dig till midsommarfirandet, trots att du inte längre är lika rörlig som du var en gång. Sommarjobbarnas VR-filmer uppskattas av de äldre.

VR-filmer kan användas för att öka livskvaliteten för personer som annars har begränsade möjligheter att ta del av natur- och kulturupplevelser. Tidigare pilotprojekt med äldre har visat goda resultat, inte bara i form av skratt och glada tillrop under själva VR-upplevelsen, utan även i efterföljande diskussioner kring innehållet och upplevelsen.

Genom ett samarbete mellan Österåkers kommun och Film Stockholm deltog åtta ungdomar i ett projekt där de under tre veckor har jobbat med filmarbete under handledning av erfarna filmpedagoger från Film Stockholm. Årets uppdrag var att VR-filma midsommarfirandet på Ekbacken, konst vid Stadspark Åkers kanal och en virtuell guidning på Siaröfortet. Filmerna kommer sedan att visas på äldreboenden och träffpunkter i kommunen.

VR-filmerna är en del av Film Stockholms sommarjobbsprojekt och har genomförts i samarbete med Film i Österåker - film för barn, unga och äldre i Österåket. Arbetet ingår även i Film Stockholms EU-projekt RIBS (Rolling Images in Business Startups) som har som mål att stödja unga entreprenörer mellan 16 och 18 år att utvecklas inom kultur och kreativa näringar.

(VR = virtual reality)