QUIZ: Hitta 10 färdmedel

1:18 min

Nu blir det åka av!

Bakom de 10 ljuden döljer sig 10 färdmedel. Är du redo? De ä bar å åk!