Travtips till Östersunds-Travet i kväll den 15 maj

Radio Jämtlands travtips till kvällens tävlingar på Östersundstravet är på 180 rader, med ett norskt spikförslag.

Radions systemförslag 180 rader
                  häst/ar                                     strukna

Avd  1.   1,2,3,5 och 12                                   6

Avd  2.   4,5,10 och 12                                    8

Avd  3.   1, 7 och 10

Avd  4.   6 Tröa Joker                                    10

Avd  5.   7, 10 och 15                                      9