Kristi himmelsfärds dag

De svävande

Ingvar Storm samtalar med författaren och poeten Lars Gustafsson. De sitter på en parkbänk vid Djurgårdsbrunnsviken en strålande försommardag och talar om fåglarna i hans dikter och runt omkring oss. Merparten av dikterna är hämtade ur hans diktsamling ”Fåglarna” (1984).

Lars Gustafsson har också skrivit en alldeles ny dikt:

I jordebrynet

Försommardag.
Här finns de flygande,
Alltför lyckligt ovetande.

Här finns de simmande
Alltför tyngda av smärtan
Att en tidsrymd finnas till.

Och vi som tillhör jordebrynet
Vi, som är över och under
de alltför verkliga,

Vi overkliga, mellan alla riken.

Lars Gustafsson