Att ha läs- och skrivsvårigheter

Leif Dahlberg hade länge läs- och skrivsvårigheter, tills han tog tag i det. Ett handikapp som inte alltid syns, som förmodligen är relativt vanligt och som oftast är belagt med en hel del skam.