Björsbyn 7 december

Klicka på ”Lyssna igen” om Du vill höra Förmiddag från länet i efterhand.