Silverservis

Servis av K. Anderson. En stockholmssmed. Brickan är oval stl 40 X 29. Kaffekannan 26 cm hög. Från början av 1900-talet (1919)

Totalt värde cirka 5-6000:- (enbart brickan som ibland säljs separat ca 1500:-)