Nutidshistoria berättat av Anna som varit med i över hundra år

101-åriga Anna Westerdahl i Böle i Råneå avled i slutet av mars 2008. Under ett antal tisdagar har Anna berättat minnen från sitt liv, en bit nutidshistoria från de senaste hundra åren. De kommande tisdagarna kommer vi att sända de kvarvarande avsnitten i Annas nutidshistoria.

Tisdagar kl 10.10 i P4

101-åriga Anna Westerdahl bodde i Böle i Råneå i hela sitt liv, bara ett par hus bort från sitt barndomshem. Under ett antal tisdagar har Anna berättat om minnen från sitt liv, en bit nutidshistoria från de senaste hundra åren.

Anna berättar bland annat om sin skolgång, om amerikaemigranter, om när TBC:n härjade, ransoneringen av vissa varor under både första och andra världskriget.

I den första delen berättar hon om sig själv och när hon började skolan i början av 1900-talet.

Anna Westerdahl skulle ha fyllt 102 i år 2008, men avled i slutet av mars. I samråd med Annas döttrar forsätter vi att sända de kvarvarande berättelserna i Annas nutidshistoria.