Prylar med historia

Pärlfiske gav en gång i tiden goda inkomster och på Ájtte fjäll och samemuseum finns en pärlring som ett dokument från en svunnen tid. Titti Bergman berättar på onsdag 10.10.