Att leva i två världar

På onsdagen är det vernissage för Riksutställningarns utställning ”Att leva i två världar” i Kiruna stadshus. Utställningen visar på och ger svar på frågan, hur är det att samtidigt vara 100% svensk och 100% judisk, samisk eller romsk?

Under närmare två år har elva unga svenskar arbetat för att försöka svara på hur det är att vara ung i Sverige idag och leva i två världar.

I den här utställningen är det de unga själva som står för innehållet och upplägget. Utställningen handlar om deras erfarenheter, åsikter och funderingar. Det gör utställningen subjektiv och personlig, vilket också är meningen.

Utställningen ska inte representera alla judar, romer och samer utan låter oss få inblick i några ovanligt vanliga svenskars värld

Från samiskt håll har bland andra Simon Marainen och Carola Grahn medverkat.