Moder Jord eller Terra Madre stor konferens till Jokkmokk

12 min

En internationellt urfolksforum kommer att hållas i Jokkmokk 17-19 juni. Nils Henrik Sikku berättade om det stora arrangemanget i vår förmiddagssändning 12,40. Torsdagen den 19 maj. 2011. Det kommer deltagare från hela världen till denna konferens säger Nils Henrik Sikku.

 "Under samiskt värdskap sammanförs urfolk från hela världen i syfte att utbyta erfarenhet och kunskap. Under dagarna i Jokkmokk vill man stärka och synliggöra urfolkens traditionella naturkunskap. Samtalen kommer att handla om hur man bevarar den biologiska- och social mångfalden och hur man stärker urfolkens traditionella naturkunskap. Urfolken värnar om sin matkultur så rätten till suveränitet och bevarande kommer att vara en av de stora frågorna under mötet. Mötet arrangeras av Slow Food Sápmi, Slow Food International och Slow Food i Sverige".