Sällsynta sjukdomar

Porfyrin förändrade livet

7:25 min

Stress, läkemedel, slarv med maten och alkohol. Det är mycket att tänka på och att undvika för den som drabbats av Arjeplogssjukan. Att sjukdomen akut intermittent porfyri ofta kallas Arjeplogssjukan är lätt att förstå. I Arjeplogstrakten finns nämligen en ovanligt hög frekvens av sjukdomen.

Typiskt är plötsliga attacker med svåra buksmärtor. För Inez Nilsson-Lindmark i Arvidsjaur kom de första attackerna när hon var 38 år. Numera tänker hon på att undvika sådant som kan trigga i gång sjukdomen igen.

– Sedan den bröt ut, då förändrades mitt liv kan man säga. Då fick man leva mer i återhållsamhet, säger hon. 

– Man måste äta på bestämda tider. Det är jätteviktigt att man sover samt att man kanske ska välja ett yrke där man inte behöver stressa så mycket.

Christer Andersson är bland annat distriktsläkare i Arvidsjaur och har intresserat sig för sjukdomen sedan 1970-talet. I framtiden hoppas han nå ut ännu mer med information om vad som hindrar attackerna från att komma.

– 40 procent av anlagsbärarna häruppe i Norrland har haft sjukdomsattacker. Målet är att det kanske bara kommer att bli 10 procent. Och vi är på god väg dit, säger han.