Harads ons 4 april 2012.

Harads, byn som förverkligar saker...

Meningen med föreningen, sänds onsdagar 11,03 till 11,30. Onsdagen den 4 april 2012. Sände P4 från Harads. Föreningen heter EDEK, Edeforsbygdens ekonomiska förening. En förening som har mycket på gång. De har lyckat skaffa fram jobb, nya företag, startat en servicepunkt där man hjälper byborna med service. Tex så de inte behöver åka in tll centralorten m.m. EDEK har även fått ungdomar att starta en förening och driva ungdomsgården själva. Du kan lyssna på programmet som just denna onsdag startade klockan 11,33. reporter Roger Kvarnström.