Brister i arbetsmiljön

Nästan varannan av arbetsgivarna fick krav om förbättringar när Arbetsmiljöverket, distriktet i Luleå, granskade att unga arbetstagare, elever och praktikanter får den introduktion i arbetet, som dom behöver för att arbeta säkert. Totalt gjordes 106 besök i detaljhandel, snabbmatsrestauranger, bilverkstäder och gruppboenden. Krav ställdes på 46 arbetsställen i form av inspektionsmeddelanden.