"Fler kvinnliga chefer- en fråga för både män och kvinnor"

Det finns färre kvinnliga chefer hos statliga arbetsgivare i norrbotten än i resten av riket. Det visar en undersökning som Statistiska centralbyrån gjort på uppdrag av fackförbundet ST. 

Ett av problemen med jämnställdhetsarbetet på de statliga myndigeterna är enligt ST, att jämnställdhetsarbetet förpassas till arbetsgrupper och det räcker inte menar facket.

Länsarbetsdirektör Lena Liljebäck, Lars Jäderblom flygflottiljchef på F21 och Lena Dahlgren, Vägdirektör på vägverket region norr håller med om att cheferna måste vara delaktiga i jämnställdhetsarbetet.