Landshövdingen ska inte besluta

Staten ska inte besluta om fördelningen av EU-pengar i Norrbotten, via exempelvis Länsstyrelsen och landshövdingen (Per-Ola Eriksson) som är fallet i dag. Det bör vara politiker som fattar besluten, menar kommunernas intresseorgan (Kommunförbundet) och landstinget.