Skatter populärt ämne

Intresset är ovanligt stort för nya skatter inför årskiftet.

Anledningen är den borgeliga allianseregeringes nya skattepolitik.