Samarbete är nyckeln till bra psykiatrivård

Det krävs stora resurser om psykiskt sjuka och funktionshindrade ska få den vård och hjälp de behöver, enligt psykiatriutredaren Anders Milton. Framför allt måste samarbetet mellan landsting, kommuner och olika myndigheter bli mycket bättre, anser Milton. Men ett sådant samarbete finns redan i Norrbotten.

Under de senaste tre åren har Anders Milton utrett hur den psykiatriska vården ska förbättras. I måndags lade fram sitt förslag som innebär att totalt 1,7 miljarder kronor per år bör satsas på psykvården. Framför allt måste samarbetet mellan landsting, kommuner och olika myndigheter bli mycket bättre, anser Milton.

Just ett sånt samarbete, mellan landsting och kommuner, har funnits i snart två år i Norrbotten. Det har fungerat mycket bra säger Agneta Bygdel, samordnare för FoU Norrbotten som en forsknings- och utvecklingsenhet för socialtjänsten i Norrbotten och kontaktperson för kommunerna i Norrbottens psykiatrisatsning.