Lärarutbildnigen kritiseras

Högskoleverket riktar hård kritik mot de svenska lärarutbildnigarna.

- Inget nytt, säger den ansvariga på Luleå tekniska universitet.

Högskoleverket riktar massiv kritik mot lärarutbildnigaran runt om i Sverige. En studie visar att vissa studenter riskerar slinka igenom utbildningen utan tillräcklig kunskap då mycket av proven görs i grupp och via hemtentor.

- Det här är kritik som vi hört länge från studenter, den här typen av hård kritik kommer vi alltid få men vi kommer ständigt att vara i en process för att bli bättre, säger Inger Karlefors, prefekt på institutionen för utbildningsvetenskap på LTU.