Pitepromenaden invigd

Under måndagen invigdes ”Pitepromenaden” där pitebor och turister ska inspireras och få tips om hälsosamma val samtidigt som dom motionerar. Det är elever på Strömbackaskolans barn- och fritidsprogram som i samarbete med folkhälsorådet, satt ihop en promenadsträcka som kallas Pitepromenaden.