Attraktiva studenter bakom företagslyft

Bemanningsföretaget Student Consulting som hyr ut studenter och akademiker till olika stora företag runt om i Sverige och har sitt huvudkontor i Luleå har under senaste året växt med över 400 procent och femdubblat antalet uthyrda studenter.