Dålig kunskap om sjukförsäkringen

Fler i arbete och färre sjukskrivna - det jobbar försäkringskassan med för fullt, och vi kan nu se tv-reklam som fokuserar på att det inte handlar om hur sjuk man är utan hur arbetsför man är. Georg Strömbäck är försäkringschef i Norrbotten.