Låg säkerhet på länets vägar

Det är stora skillnader när det gäller säkerheten på våra vägar - det konstaterar organisationen Motormännen i en ny studie. Undersökningen visar att de bästa vägarna finns i Skåne och Stockholm, medan de sämsta finns i Vägverkets regioner norr och mitt.