Oskyddat sex vanligt bland unga: "Inte medvetna om riskerna"

Antalet fall av klamydia fortsätter att öka och var förra året över 1 000 i antal.  En av anledningarna till ökningen är attityderna bland ungdomar. En färsk undersökning som Smittskyddsenheten i Luleå har gjort bland värnpliktiga i Norrbotten visar att hälften av de tillfrågade har haft oskyddat sex. Man använde inte kondom, som skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar, bland annat klamydia.

Smittskyddsläkaren Anders Österlund är bekymrad över attityderna: ”Man är inte medveten om riskerna”.