Ny miljöforskning om skogsbränder

Ett nytt forskningsprojekt om miljöeffekter av de stora skogsbränderna i Bodträskfors och nationalparken Muddus har startas vid Luleå tekniska universitet. Det är ett treårigt projekt och en första fältundersökning gjordes redan i höstas. Av den kan man enligt forskaren Frauke Ecke redan se tecken på förändringar av till exempel tungmetaller i olika vattendrag.