Varnar för skakningar i Malmberget

Det skakar oroväckande mycket kring gropen i Malmberget, och LKAB konstaterar att aktiviteten ökat mer än man trott. LKAB:s chef för avdelning bergmekanik, Christina Dahnér, medger att det helt klart kan upplevas som obehagligt för de kringboende. Det finns risk för ras och LKAB varnar nu allmänheten för att röra sig innanför det inhägnade området runt den stora gropen.