Både oro och lugn i Malmberget

Det skakar oroväckande mycket kring gropen i Malmberget, inte bara av planerade sprängningar, och LKAB konstaterar att aktiviteten skälvningarna har ökat mer än man trott. Husen och marken skakar ofta, och ibland kraftigt, det här oroar en del Malmbergetbor, trots LKAB:s besked att det inte är någon risk för skador eller ras varken ovan jord eller i gruvan.