Luleås populära isväg öppnas

Redan på torsdagen öppnas första halvan av Luleås isväg mellan Norra hamnen och Gültzauudden.