Ungdomar köper droger via internet

Den livsfarliga drogen DXM sprids bland ungdomar i länet, och den sprids via internet. Därför vill polisen vill nu göra föräldrarna uppmärksamma på hur ungdomarna får tag i drogen.