"Grundskolor kan tvingas stänga"

Trots föräldrars protester så kommer Radiomastens förskola att läggas ner. Det beslutet fattade barn- och utbildningsnämnden i Luleå idag.

Avdelningarna kommer nu att flyttas till Munkeberg och Borgmästarskolan. Barnen på Radiomasten som har särskilda behov flyttas till Kristallen.

Johan Sparrman (s) och Thomas Olofsson (fp) i BUN debatterade skolans framtid i Luleå i Puls och medgav att problemet kvarstår.

- Elevantalet sjunker och i framtiden kan grundskolor i kommunen tvingas stänga, sa Johan Sparrman (s).