Oklara rutiner kring politikerpension

Tjänstemän i Bodens kommun fattade beslut om förmåner för politikerna och därför ser nu Bodens kommun över sina regler kring pensioner. Det har förekommit brister i handläggningen av pensioner för förtroendevalda personer i Bodens kommun, medger kommunchefen Henry Magnussson. Stora pensionbelopp har betalats ut till fd politiker i Boden, utan att det funnits politiska beslut i ärendena.