Bodens tjänstemän bröt mot lagen

Att tjänstemän i Bodens kommun fattat beslut som rörde pensionsförmåner för politikerna strider mot kommunallagen, enligt förbundsjuristen Staffan Wiksell på Sveriges kommuner och landsting. Tjänstemän kan inte fatta beslut i pensionsfrågor ens på på uppdrag av politikerna, så kallad deligation, enligt förbundsjuristen.