Klimatförändringar i Barents kartläggs

Forskare på Umeå universitet har fått närmare 2 miljoner kr från nordiska ministerrådet för att samla den forskning som finns kring klimatfrågor i Barentsområdet