Sent med miljöanpassning av skotrar

Dagens skotrar och deras miljöanpassning är idag på samma nivå som personbilarna var i slutet av 70 - talet, dvs för mer än 25 år sen. Men det går sakta framåt tycker Vägverket.