Föräldrarna tar hjälp av varandra

På fyra förskolor i Luleå har ett försök pågått under det här låsåret. På de vanliga föräldramötena har personalen uppmuntrat till diskussioner om föräldrarollen.

Föräldrarna på de fyra förskolorna har under terminen delat dråpliga historier och pratat om hur man beter sig och KAN bete sig i olika situationer. Karin Wollbrand, vars barn går på förskolan Kristallen, är en av de som varit med i försöket och hon tycker att det varit positivt och lärorikt. En av dem som står bakom det hela är Maria Strömgren, alkohol och drogsamordnare Luleå kommun, och hon har varit med och gjort en folder om att vara förälder också. Foldern finns nu att hämta på alla förskolor i Luleå kommun.