Kraftig uppgång med sorkfeber

Under årets första fyra månader har antalet fall med sorkfeber i Norrbotten slagit alla rekord konstaterar länets smittskyddsläkare Anders Österlund.