Forskning om länets energiförbrukning

Snart kommer ny forskning att läggas fram som stöd för hur Norrbotten ska planera sin framtida energiförsörjning.