Ny forskning om Tjernobyl och cancer

Forskare i Linköping hävdar nu att sambandet mellan de radiaktiva utsläppen från Tjernobyl och en liten ökad cancerfrekvens i norra sverige kan bevisas vetenskapligt. I Norrbotten var utsläppen minimala och länet används därför som jämförelse i forskningen.