Färre yrkesutbildas inom vuxenutbildningen

Nu börjar man märka konsekvenserna av att statsbidraget minskats till vuxenutbildningarna.