Privatiseringsvåg i Luleå

Yvonne Stålnacke, socialdemokrat och vice kommunalråd debatterar med Börje Lööw, gruppledare för vänsterpartiet.

Socialdemokraterna i Luleå är redo att sälja den nya gymnasiebyn.

Skolstädarna känner sina jobb hotade av privata städföretag.

Återvinningscentralen på Kronan kan gå samma väg.

Vad händer med tekniska förvaltningens personal som jobbar med lokalbehov, gator och vägar, vatten och avlopp, ska deras jobb också privatiseras?