Sjukskrivningstalen går ned

Ingrid Nilsson från Försäkringskassan tror att samarbetet med Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna gör att fler hjälps tillbaka i arbete. Den 1 mars börjar Socialstyrelsens beslutsstöd för sjukskrivningar att tas i bruk.