Framtida biobränsle utvecklas i Piteå

I början av april fick projektet med förgasning av svartlut ytterligare 100 miljoner kronor från Energimyndigheten för att kunna testa drivmedlet på riktigt. Chemrec utvecklar tekniken i Piteå.

Vad är det som gör att så många tror på svartlutens möjligheter?

Vad får Volvo att bygga lastbilar som ska drivas med det nya biobränslet?

Mats Lindblom, som är processchef vid Chemrec i Piteå - det företag som står bakom tekniken med svartlutsförgasning - förklarar processen för Sara Sällström.