Historien upprepar sig

För 12 veckor sedan sågades den sista stocken på Seskarösågen i Haparanda. Sågverket var den helt dominerande arbetsplatsen på Seskarö. En Seskarödelegation har tillsatts för att ragga ersättningsjobb till orten. Laisvallgruvan lades på 1990-talet och över 200 personer blev utan jobb. Arjeplogsgruppen tillsattes för att hitta nya jobb till kommunen. Puls sammanförde Arjeplogsgruppen ledare Stig Modig och Ante Lodnert, som jobbade i Laisvallgruvan och skolade om sig till historielärare.