Samhällsägt bredbandsnät binder samman 98 kommuner i två länder

Efter skogen och malmen har nya verksamheter utvecklats i Norrbotten. IT-sektorn växer och bredbandsnätet Lumiora, som ägs av IT Norrbotten, gör bland annat sjukvården effektivare och billigare.

Lyssna igen 2008-09-15 kl 16.00-16.30

- En röntgenläkare kan sitta utanför länet och studera röntgenbilderna på distans. Det ger säkrare sjukvård, säger Tony Blomqvist, VD för IT Norrbotten.

Från början kopplades de 14 norrbottniska kommunerna samman i ett regionalt nät, men nu binder nätet även samman kommunerna i Nordnorge.

- Vi vill att alla ska ha tillgång till informationssamhället oavsett var han eller hon bor. Nätet är en beståndsdel i utvecklingen av regionen, säger Tony Blomqvist.