Måndagsgästen

Hon drog från huvudstaden till Lassbyn

Anna-Lena Lindberg Andersson brinner för glesbygden. Hon har släppt jobbet som ordförande för den ekonomiska föreningen Råek i Råneå Älvdal efter tio års tid, men arbetet för en levande landsbygd släpper hon inte så lätt...

– Började vara aktiv i Hem och Skola när barnen var små och sen forsatte det med Lassbyns byaföreningen och vidare till RåEk, säger Anna-Lena Lindberg Andersson, storstadsjäntan som fann sin livskamrat på en danskväll i Sörbyn för 30 år sedan.

Sex byaföreningar gick samman 1999 för att jobba med stora övergripande frågor.

– Nu ska vi jobba med en starta-eget-utbildning, för att försöka skapa verksamheter som ger jobb i Råne älvdal.

– Jag skulle vilja att fler barnfamiljer flyttar in, för då får vi ha skolan kvar och affären kan överleva.