Puls i Pajala

Framtidsförväntningarna är knutna till gruvan

Både ute på gatorna  och inne kommunhuset är det gruvbrytningen i Sahavaara och Tapulivuoma som skapar framtidstro i Pajala.

Pajala är en gammal kulturbygd i övre Tornedalen. Norrbottens äldsta brukshistoria finns här med anor flera hundra år tillbaka och redan då var Pajala en viiktigt handelsplats.

Finska var det dominerande språket från medeltiden till modern tid.  Idag pratas Meän Kieli och svenska. 


I Pajala centralort och de större byarna  Muodoslompolo, Junosuandao, Tärendö och Korpilombolo bor ungefär 4000 av kommunens 6 600 invånare.De andra kommuninvånarna bor i någon av de cirka 80 småbyarna runt om i kommunen.


Befolkningen är av samisk, finsk och svensk härkomst. 

Fram till 1960-talet arbetade många inom jord- och skogsbruk och under 1960- och 1970-talen noterades en kraftig folkminskning. Idag finns ettantal småföretag inom många olika näringsgrenar, men fler jobb behövs och planerna att starta gruvbrytning i Tapulivuoma och Sahavaara dominerar förhoppningarna om nya jobb.