Puls i Pajala

Lägger politikerna alla ägg i samma korg?

Vi hör många lyriska röster kring en framtida gruvbrytning här i Pajala, men vad för det med sig för det politiska engagemanget och den politiska debatten. Anita Sköld, ordförande för moderaterna i Pajala och Anna Kumpula Vänsterpartiet resonerar i Puls.