Måndagsgästen

"Askmolnen tog oss på sängen"

Karin Börjesson, enhetschef för krishanteringsenheten på Länstyrelsen, har det övergripande "helikopterperspektivet" för krishanteringen i Norrbotten. När samhällets normala resurser inte räcker till och extra insatser behövs är det kris.

– Beredskapen är generellt sett bättre i kommunerna och vi är bättre förberedda än tidigare, säger Karin Börjesson.

Hennes arbete är i hög grad förberedande och förebyggande med kommuner, organisationer, företag. Kommunen drabbas av problemen och har också ansvaret för att ta itu med dem.

– Vi tränar och övar för sån' t vi inte riktigt vet ska inträffa, säger Karin.

Kris- och säkerhetsarbete handlar bland mycket annat om att vara förberedd för elavbrott, teleavbrott, översvämningar, bortspolade vägar, räddnnginsatser av olika slag och pandemier