Statliga företag dåliga på jämställdhet

Det är fortfarande sned könsfördelning i företagsledningarna för de statliga bolag som är verksamma i Norrbotten.

I LKAB och Vattenfall är mansdominansen hög, särskilt i bolagens koncernledningar.

Hör Eva Fager som är ordförande i Sveriges kvinnolobby som är en paraplyorganisation för andra kvinnorganisationer och näringsdepartementets ansvarige statssekreterare Sven Erik Söder om mansdominansen i de statliga bolagsstyrelserna.